Latvijas Taekwon-do ITF asociācija

5. Latvijas Taekwon-do kauss

Līdz Latvijas kausam atlicis 16.02.2019 9:00

Nejaušs Foto

BUDOSPORT, SIA

AETF mājas lapa

Reklāmkarogs

ITF mājas lapa

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Par Taekwon-do Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Piektdiena, 03 augusts 2012 13:13

 

Taekwon-do ir cīņas mākslas veids, kas tehnikas, spēka un efektivitātes ziņā nezin sev līdzīgu. Šīs mākslas pamats – disciplīna, tehnika un gars ir līdzekļi, kas tevī attīsta taisnīgumu, stipru raksturu un mērķtiecību. Tieši ar gara spēku meistars atšķiras no diletanta. Ja tu pārzini tikai cīņas mākslas tehnisko pusi, tad tu neesi meistars. Apmēram tā šo cīņas veidu raksturo tā dibinātājs, dižais meistars Čojs Hong Hi.

Ar Taekwon-do var nodarboties gan jauni, gan veci; gan meitenes, gan zēni; zināmos gadījumos arī invalīdi. Nav svarīgi, vai tu esi spēcīgs vai nē. Tāpat arī augumam un svaram nav nozīmes. Gan 60-gadīga sieviete, kura sver 90 kg, gan zēns, kas tikko sācis iet skolā,  var ievērojami uzlabot savu garīgo un fizisko formu un iegūt tādu pašu gandarījumu nodarbībās kā 18-gadīgs olimpiskais čempions.

Taekwon-do nekādā gadījumā nav bīstams. Nodarbības notiek pēc programmas, kas ir rūpīgi izstrādāta, lai būtu pēc iespējas efektīvāka un mazāk bīstama. Visi audzēkņi ir sadalīti grupās pēc meistarības līmeņiem. Treniņos vai sacensībās iesācējiem nekad neliek cīnīties ar pieredzējušāku un spēcīgāku pretinieku.

Ja tu sāksi nodarboties ar Taekwon-do, sākumā tev būs jānostiprina savs ķermenis, jāapgūst Taekwon-do pamati un jānorūda raksturs. Iemācoties Taekwon-do principus un meistarības pamatus, izmainās arī attieksme pret to, kas ar tevi notiek ikdienā, tu sāc drošāk izturēties pret to, ko dari un domā.

Meistarības līmeni Taekwon-do nosaka jostas krāsa - jo tumšāka josta, jo spēcīgāks tās īpašnieks. Pavisam pastāv 10 krāsaino jostu pakāpes (Gup) un 9 melnās jostas pakāpes (Dan). Jostas sākuma krāsa – baltā atbilst 10. gupam, bet melnās jostas pirmā pakāpe - 1. dans. Pasaules un Eiropas čempionātos piedalās tikai melno jostu, no 1. līdz 4. dana, īpašnieki. Lai sasniegtu līmeni atbilstošu melnajai jostai, nopietnos treniņos var paiet apmēram 5 – 6 gadi.

 

 

Taekwon-do priekšrocības.

1.    Popularitāte

Nodarboties ar Taekwon-do var gan jauni, gan veci, sievietes un vīrieši, bet dažos gadījumos pat invalīdi. Fiziskais spēks vai ķermeņa uzbūves anatomiskās īpatnības neuzliek nekādus ierobežojumus. Sešdesmitgadīga sieviete, kurai ir tikai viena roka un 60 kg liels svars, var sasniegt redzamu garīgā un fiziskā stāvokļa progresu, gūt tādu pašu gandarījumu no nodarbībām kā 18 gadīgs olimpiskais čempions – pieccīņnieks.

Tulas var izvēlēties, ņemot vērā audzēkņa individuālo sagatavotību. Tā kā Taekwon-do ietver sevī daudz dažādu kustību, no tām ir viegli izvēlēties derīgākās dotajam audzēknim, bet nepieciešamības gadījumā var tās atbilstošā veidā modificēt.

Atzīmēsim, ka vairums Taekwon-do meistaru no mazotnes nebija apveltīti ne ar īpašu fizisko sagatavotību, ne ar iedzimtu kustību koordināciju. Praksē instruktori bieži dod priekšroku darba sākšanai ar vājākiem audzēkņiem, jo viņi parasti ir ar tieksmi strādāt vairāk un izrāda lielāku uzcītību.

Daļēji Taekwon-do ir līdzīgs vingrošanai. Audzēknis var vienkārši atkārtot to, ko parāda instruktors, saņemot padomus, kā labāk izlabot kļūdas tehnikā. Nav nekā nosodāma, ka pat ne visai pieredzējuši audzēkņi rāda iesācējiem paņēmienus, kurus paši jau apguvuši.

2.    Ekonomisms

Kaut arī Doboks Taekwon-do mākslā ir svarīgs nodarbību elements un kalpo nepieciešamā morālā un fiziskā stāvokļa uzturēšanai, trenēties var jebkurā apģērbā – šortos, sporta kostīmā un pat ielas drēbēs. Ja nav iespējams izmantot speciālos trenažierus, tad uzbrukuma un aizsardzības tehnikas pilnveidošanai pietiks ar virvi aptīts koka gabals, ar smiltīm pildīta maisa, piekārta papīra gabala izmantošanu. Ar Taekwon-do var nodarboties brīvā dabā mājas pagalmā vai pilsētas parkā. Kad nav iespējas doties uz sporta zāli, nodarboties var patstāvīgi jebkurā laikā.

3.    Uzcītība

Eksistē divas bīstamas lietas, no kurām jācenšas izvairīties audzēkņiem, neskatoties uz viņu kvalifikāciju:

1.      Garlaicība

Iesācējiem raksturīgs ātrs apnikums no neskaitāmiem vienu un to pašu vingrojumu atkārtošanas katras nodarbības laikā. Parasti garlaicība parādās starp 3 un 6 mēnesi no nodarbību sākuma. Šajā laikā tiek doti Taekwon-do pamati, tiek mācīti tehniskie paņēmieni un attīstīts spēks.

Nepacietība, nepietiekama pārliecība par sevi, neprasme pamanīt savu progresu un vienkārši fizisks nogurums – tas viss kopā izsauc psihisko un fizisko nogurumu. Pēc 7 mēnešu nodarbībām audzēknis fiziski kļūst spēcīgāks un nogurums mazinās. Audzēknis sāk mācīties Taekwon-do tehniku. Viņi jau jūt savu progresu dažādu tehnisko paņēmienu izpildīšanā, sparingā un priekšmetu laušanā. Tiem veidojas ticība sev. Labākais veids, kā izbēgt no garlaicības, ir regulāri apmeklēt nodarbības un attīstīt noskaņojumu sasniegt noteiktus panākumus.

2.      Nepietiekams pamatojums

Pārāk bieži audzēkņi, zaudējot pacietību, ignorē zinātniski pamatotu apmācības procesu, steidzoties pāriet pie daudz grūtāku tehnisko paņēmienu apgūšanas, nepietiekami apgūstot iepriekšējos.

Ir jāsaprot, ka ļoti svarīgi ir apgūt vienu bloku, sasniegt tā automātisku izpildīšanu, pirms pāriet pie nākošā.

Noslēpums, kā kļūt par melnās jostas īpašnieku ir ļoti vienkāršs – rūpīgi iemācīties katru tehnisko paņēmienu (īpaši tulas), soli pa solim sasniedzot ne tikai kustību automātisku izpildījumu, bet arī domu koncentrāciju.

Taekwon-do principi (Taekwon-do Jungshin)

 

1. Godbijība - Ye Ui

Var teikt, ka godbijība ir nerakstīts likums, kuru ieteikuši antīkie filozofijas skolotāji kā cilvēces attīrīšanas līdzekli harmoniskas sabiedrības radīšanas procesā. Ar laiku godbijība kļuva par nepieciešamu īpašību cilvēcei.

Formējot savu raksturu, Taekwon-do apguvējiem jāpraktizē sekojošas godbijības izpausmes, uzskatot tās kā obligātus elementus Taekwon-do treniņu procesā:

1.      Attīstīt savstarpējas cieņas garu.

2.      Kautrēties par saviem un samierināties ar citu netikumiem.

3.      Būt laipnam.

4.      Uzturēt taisnības un humānisma atmosfēru.

5.      Ievērot hierarhiju starp audzēkņiem un  instruktoru, iesācējiem un kvalificētiem sportistiem, jaunākiem un vecākiem.

6.      Uzvesties saskaņā ar pieņemto etiķeti.

7.      Cienīt citu ieņemto stāvokli.

8.      Būt ar visiem atklātam un godīgam.

9.      Atturēties no dāvanu pieņemšanas un pasniegšanas, kad tas var tikt izskaidrots kā netiklība.

2. Savāktība - Yom Chi

Katram ir jāprot atšķirt pareizo no neīstā un gadījumā kad pats ir bijis netaisns, izjust sirdsapziņas pārmetumus. Zemāk doti nedaudzi piemēri, kuri atklāj savāktības trūkumu:

 1. Nepareizas tehnikas mācīšana instruktora nepietiekamas izglītības vai bezatbildības dēļ.
 2. Iezāģēta dēļa izmantošana, sportistam demonstrējot sitiena spēku.
 3. Instruktora cenšanās nomaskēt trūkumus savā tehnikā, radot labus apstākļus treniņiem.
 4. Augstākas pakāpes jostu lūgšana instruktoram vai cenšanās to nopirkt.
 5. Cenšanās iegūt jostu netīru nodomu realizēšanai vai sava pārākuma demonstrēšanai.
 6. Savas mākslas mācīšana tikai instruktora materiālo vajadzību apmierināšanai.
 7. Vārdu un darbu nesakritība.
 8. Jaunāko biedru viedokļa ignorēšana.

3. Neatlaidība - In Nae

Senie teica: ”Neatlaidība noved pie attīrīšanās un pilnveidošanās”. ”Tas kurš būs simtkārt neatlaidīgs, nodrošinās mieru savai mājai”. Laime un veiksme visbiežāk tiek neatlaidīgiem. Lai kaut ko sasniegtu, nepieciešams redzēt sev priekšā mērķi un neatlaidīgi tiekties pēc tā. Viens no noslēpumiem, lai kļūtu par Tekvon-do meistaru, ir neatlaidīga grūtību pārvarēšana. Konfūcijs teica: ”Kurš nav neatlaidīgs mazās lietās, reti sasniedz veiksmi lielās”.

4. Pašsavaldība - Guk Gi

Pašsavaldība nepieciešama kā treniņu zālē, tā arī ikdienas dzīvē. Pašsavaldības zaudēšana cīņas laikā var novest pie ļoti nopietnām sekām abiem partneriem. Neiedzīvošanās kolektīvā ir slikta paškontroles parādība.

5. Gara nelokāmība - Baekjul Boolgool

 

Taekwon-do apguvējiem jābūt godīgiem un taisnīgiem. Saskaroties ar netaisnību, tiem aktīvi jādarbojas, nebaidoties nekā, izrādot gara nelokāmību neatkarīgi no tā, kas stāv tiem ceļā un cik daudz.

Konfūcijs teica: ”Nestāties ceļā netaisnībai - gļēvuma pazīme”.

Vēsture liecina, ka tie, kuri ar neatlaidību un gara nelokāmību realizēja savus mērķus, vienmēr guva panākumus.

Taekwon-do un audzēkņu fiziskā attīstība

Taekwon-do apmācība dod apguvējiem dažas unikālas iespējas fiziskajā sagatavotībā.

Nenoliedzami viena no vislielākajām dzīves bagātībām ir laba veselība. Tai pašā laikā viens no lielākajiem cilvēces grēkiem ir nepietiekamas uzmanības pievēršana šīm bagātībām. ’’Tas, kurš nav neuzmanīgs pret savu miesu un nekaitē nevienai tās daļai, ieskaitot matus, skaitās paklausīgs dēls’’ - tā saka austrumu gudrība.

Labklājība, vara, spēks, slava, fiziskā skaistuma košums - tas viss kļūst nesvarīgs, ja cilvēkam nav labas veselības. Cilvēka pienākums pret sevi un savu ģimeni ir pastāvīgi attīstīt un pilnveidot savu organismu. Konfūcijs teica: ”Būt veselam nozīmē izrādīt lielu uzticību saviem vecākiem, par cik bērna veselība ir to lielākais prieks”.

Apguvēji var saprast cik svarīga ir Taekwon-do māksla veselībai, izlasot sekojošo fragmentu, kuru sarakstījis dakteris Roberts S. Ariers, Taekwon-do melnās jostas īpašnieks.

“Ar Taekwon-do var nodarboties individuāli vai grupās neizmantojot smagumus vai citu speciālu inventāru. Vairumā gadījumu (izņemot sparingu) ar to nodarbojas bez partnera. Par cik ķermenis pats nosaka iespēju robežas, jebkādi savainojumi un brūces ir ļoti reti iespējamas, bet apguvēju fiziskā stāvokļa izmaiņas notiek automātiski. Visa muskulatūras sistēma sākot no roku pirkstiem līdz kāju pirkstiem sāk aktīvi darboties.

Treniņu rezultātā muskuļi nekļūst reljefa veida. Vienkārši notiek tauku audu pārvēršanās muskulatūrā. Nodarbojoties ar smagatlētiku muskuļu lieluma augšana nenotiek jaunu asinsvadu veidošanās rezultātā. Audos rodas rajoni kuros grūti piekļūt asinīm. Skābeklis ar grūtībām piekļūst tādos muskuļu audu rajonos. Skābekļa nepietiekamība kompensējas ar asinsspiediena paaugstināšanos un tādēļ nogurums nāk ātrāk”.

Taekwon-do nodarbībām raksturīgā vingrojumu liela skaita atkārtošana un neliela pretestības pārvarēšana attīsta tievu, čūskveidīgu muskulatūru. Tādi muskuļi atrodas tuvāk asinsvadiem un tādā veidā tiek sasniegta liela izturība un darba spējas (R.C.Brown, G.S. Kenyon (Eds) Classical Studies on Physical Activity - Prentiss-Hall, Inc.,New Jersey, 1968).

Izpildot sitienus ar kājām un balansējošās kustības ar rokām gurnu griezieni labi attīsta vēdera preses muskulatūru. Vairums sitienu Taekwon-do mākslā saistās ar augstu kāju celšanu, kas attīsta ķermeņa sānu un gurnu iekšējās daļas muskuļus. Taekwon-do nodarbības sevišķi vajadzīgas sievietēm par cik tās veicina vēdera lejas daļas un gurnu muskulatūras attīstību t.i. tās ķermeņa daļas, kas dara sievietes figūru jaunu jebkurā vecumā. Pēc dzemdībām, kad muskuļi ir izstiepti un atslābināti nodarbības ar Taekwon-do ir ideālas, lai atjaunotu muskulatūras tonusu. Tas veicina veselību un ārējo simpātiskumu.

Treniņu standarta režīms saistīts ar visa ķermeņa aktīvu darbību. Dažu darbību rezultātā palielinās sirds pukstu intervāla biežums, ilglaicīga intensitātes un skābekļa apmaiņa sirdī un plaušās paaugstināšanās. Šāda pastiprināta ventilācija saucas par aeroba efektu (K.H.Cooper Aerobics - M.Evants & Co, New York, 1968), kas raksturojas ar sekojošām parādībām:

 1. Plaušu darbības efektivitātes paaugstināšanos;
 2. Asinsrites sistēmas uzlabošanās asinsvadu paplašināšanās ceļā, to elastības paaugstināšanās, distonijas pazemināšanās;
 3. Asins sastāva uzlabošanās, īpaši paaugstinoties sarkano asins ķermenīšu un hemoglobīna saturam;
 4. Pateicoties vielmaiņu procesam paaugstinās ķermeņa audu dzīves spējas;
 5. Sirds darbības uzlabošanās (Tas palīdz strādāt ar lielām slodzēm);
 6. Uzlabojas miegs un sārņu izvadīšana no organisma.

Treniņu rezultātā normalizējas ķermeņa svars, novērojama muskuļu audu palielināšanās tieviem un tauku audu pazaudēšana resniem. Taekwon-do nodarbības ir samērā intensīvas - vidēji tiek iztērētas 600 kalorijas vienā stundā, tas ir viens no augstākajiem rādītājiem sportā. Par cik 3500 kaloriju patēriņa rezultātā notiek viena funta svara zaudēšana, acīmredzot, ka nodarbojoties ar Taekwon-do sešas stundas nedēļā, cilvēks katru nedēļu zaudēs vienu funtu no sava liekā svara.

Pēc Moloy pieņēmumiem, Taekwon-do nodarbības attīsta sekojošas īpašības, kuras veicina panākumu sasniegšanu nodarbojoties ar dažādiem sporta veidiem:

 1. Muskuļu spēks;
 2. Spējas momentāni uzsākt kustību;
 3. Spējas ātri izmainīt kustības virzienu;
 4. Spējas ātri pārvietot ķermeni telpā;
 5. Kaulu, muskuļu un dzīslu elastīgums;
 6. Perifēriskā redze;
 7. Uzmanības koncentrēšana;
 8. Ķermeņa kustību un tehnikas mehānismu izpratne.

Lai spētu ”nofokusēt” visus ķermeņa spēkus kādā vienā visuma punktā nepieciešams muskulatūras spēks, koordinācijas spējas un spēja momentāni sākt kustību. Kustību pamat kombinācijas un tulas veicina veiklības, ātri izmainīt virzienu un sākt jaunu kustību attīstību. Sparings attīsta perifērisku redzi un koncentrācijas spēju.

Regulāri treniņi saistīti ar sistemātisku muskulatūras un dzīslu iesildīšanu, kas palielina vietējo asinsriti. Izpildāmie vingrojumi attīsta locītavu kustīgumu, dzīslu un cīpslu elastīgumu, kas arī palīdz izvairīties no traumām treniņu laikā.

Treniņa beigās nepieciešams izpildīt vingrojumus kas normalizē asins daudzumu muskulatūrā pēc smaga darba. Ja to nedara - rodas diskomforta un sastinguma sajūta (J.G.P.Williams Medical Aspects of Sport And Physical Fitness - Pergamon Press, London, 1965).

Iesildīšanās, elpošanas un treniņu nobeidzošu vingrojumu izpildīšanas metodika ir vēl viens piemēru grupa biomehānikas un fizioloģijas panākumu efektīga iesaistīšana Tekvon-do sagatavotības sistēmā.

Uzbrukuma kliedzienam ”kiai” tāpat ir fizioloģiska nozīme. Bez tā, ka tas kalpo pretinieka demoralizācijai, šī kliedziena laikā sasprindzinās vēdera preses muskulatūra, kas novērš iespējamās traumas negaidīta pretuzbrukuma gadījumā.

Pilna gaisa izelpa ar kliedzienu ”kiai” izsauc papildus svaiga gaisa pieplūdi plaušās, uzlabo elpošanu un palielina plaušu dzīves tilpumu.

Analoģisku ainu var redzēt smagatlētikā un cīņā. Asa izelpa un vienlaikus izpildāmā krūšu skaņa kalpo lai izlīdzinātu, lielas piepūles rezultātā krūšu kurvī radušos gaisa spiedienu, kas var kļūt par iemeslu dzīvei svarīgu orgānu ievainošanai.

Taekwon-do nodarbības ieteicamas gan vīriešiem, gan sievietēm, gan bērniem. Taekwon-do veicina aperceptīvās redzes un kustības sistēmu attīstību, uzlabo maņu orgānus, attīsta ķermeni, paaugstina skābekļa maiņu plaušās un sirdī, attīsta kustību koordināciju, kura svarīga jebkurā sporta veidā vai fiziskās piepūles laikā.

Ņemot vērā acīmredzamo šā sporta veida pārākumu (pašaizsardzības paņēmienu apgūšana, gandarījuma saņemšanas no nodarbībām ar senu cīņas mākslu), liekas skaidrs ka ar laiku Taekwon-do kļūs apguvējiem par neatņemamu dzīves sastāvdaļu.

Taekwon-do un audzēkņu garīgā attīstība.

Taekwon-do ir māksla, kas iekļauj sevī domāšanas stilu un dzīves veidu. Taekwon-do piekopj morāles kultūru, dod spēkus cīņai par taisnību. Taekwon-do ir zināms kā viens no labākajiem veidiem emocionālo, aperceptīvo un fizioloģisko īpašību attīstīšanai un uzlabošanai, kas dod iespēju jaunajai paaudzei neatkarīgi no vecuma, sociālā statusa un dzimuma sekmīgi mācīties, piedalīties sabiedriskajā dzīvē un attaisnot vecāko paaudžu liktās cerības.

Katra kustība Taekwon-do mākslā bāzējas uz zinātniskiem pamatiem un paredzēta stingri nosacītu mērķu sasniegšanai. Pieredzējis instruktors var attīstīt audzēknim ticību, ka panākumi Taekwon-do ir pieejami visiem. Pastāvīga kustību atkārtošana audzina pacietību, attīsta uzņēmību pārciest visas grūtības. Ķermenim iegūstamais neparastais spēks Taekwon-do nodarbību rezultātā, formē pārliecību sevī, gatavības sajūtu tikties ar jebkuru pretinieku, jebkurā vietā un jebkurā situācijā.

Sparings attīsta ātrumu, vīrišķību, uzmanību, akurātību, spēju adaptēties, kā arī paškontroli.

Tulas attīsta lokanību, grāciju, līdzsvara izjūtu, koordināciju, bet pamata vingrojumi – akurātību un iztēli, atklāj apguvējiem Taekwon-do metodiku, principus un mērķus. Šāda audzināšana nokļūst visās apzinātās un neapzinātās apguvēja darbībās.

Taekwon-do nodarbības kvalificēta instruktora vadībā var būt par atbalstu nepārliecinātam, bezpalīdzīgam un fiziski vājam cilvēkam. Iepazinis Taekwon-do, audzēknis drīzumā sāk saprast ka, lai gūtu panākumus nepieciešams savu ķermeni uzturēt optimālā stāvoklī. Nākot pie šā secinājuma, tas sāks uzmanīties visa, kas varētu kādā veidā kaitēt nodarbībām. Tādā veidā Taekwon-do apguvējs dzīvē ienes stingru pašdisciplīnu, sadarbības un savstarpējas cieņas garu.

Eksistē daudz cilvēku, kuriem bez disciplīnas ir nepieciešama sapratne un vadība. Tie meklē kontaktus ar domu biedriem vai stingru vadību. Uzcītīgs audzēknis tiks uzņemts vecāko un līdzgaitnieku pulkā. Ja instruktori un melno jostu īpašnieki ir labi audzināti, laipni, patiesi, gudri, tad tāda vadība dos labāko no visām iespējamām ietekmēm uz audzēkni.

Kaitīgi ieradumi parasti tiek iegūti jaunībā. Audzēknim kurš nokļuvis biedriskā un disciplinētā Taekwon-do audzināšanā, kaitīgiem ieradumiem laika vairs neatliek. Sūrās Taekwon-do audzināšanas rezultātā cilvēks pierod acīmredzamai domai, ka rasu barjeru vairs nav. Harmoniska Taekwon-do izplatīšana starp dažādām rasēm palīdz pievarēt bieži starp cilvēkiem esošo savstarpējo attiecību trūkuma eksistenci. Acīmredzami audzināšanai ko dod Taekwon-do māksla ir arī daudz citu labumu.

Taekwon-do var būt labs atbalsts ne tikai jaunatnes sagatavošanai sociālai dzīvei, bet arī mācībās. Šī cīņas māksla māca uzcītību un uzmanību. Taekwon-do nodarbības ar panākumiem noņem ar ilgām stundām radušos psihisko spriedzi un nogurumu. Dažas nodarbības var atspirdzināt studentu, palīdzēt apskaidrot un nomierināt tā apziņu, dot iespēju no jauna koncentrēt uzmanību mācībām.

Parasti studenti paliek nevarīgi un izklaidīgi pēc ilgi pavadītām stundām auditorijā. Pārslēgšanās ceļā studenti mācās apskaidrot apziņu, likvidēt traucējumus, kuri parasti novērš uzmanību koncentrācijas slodzei. Izmantojot šo pašu principu jebkuram noteiktam mērķim, centīgs audzēknis var pilnveidot savu koncentrēšanās prasmi ar minimālu enerģijas patēriņu. Taekwon-do apguvēji arī ātri nobriest personības plānā.

Taekwon-do cīņas mākslas nopietnība, tā potenciālās iespējas, kuras iegūst treniņu laikā, attīsta uztveršanas un izprašanas spējas.

Viens no svarīgākajiem instruktora uzdevumiem ir iemācīt audzēkņus darboties ar savu ķermeni un neizmantot nekrietniem mērķiem

iegūtās zināšanas un prasmi. Neskatoties uz to ka šā uzdevuma risināšanas process var izrādīties reti grūts, atbildīgiem vadītājiem un instruktoriem, kuri nodarbināti ar Taekwon-do izplatīšanu un popularizēšanu ir jādara viss, lai uzticīgie Taekwon-do mākslai audzēkņi uzskatītu šo prasmi, kā obligātu noteikumu meistarības virsotņu sasniegšanai.

Ceru, ka sekojošajās lappusēs pietiekami skaidri būs paskaidrots, kādēļ Taekwon-do mērķtiecīgi izplatās visā pasaulē. Tomēr labi jāatceras, ka garīgā attīstība, kas ļauj jaunajai paaudzei izstrādāt personīgo filozofiju un skatus uz dzīvi, kā arī, izslēdzot regresīvas tendences ir galvenais faktors.

 
Free premium joomla templates by Lonex.

Šodienas datums

februāris 2019
PiOtTrCePiSeSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Vārda dienu šodien svin!

Šodien 16-02-2019 : Džuljeta, Jūlija